spacer
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
spacer
Išči
spacer
spacer
spacer spacer
shadow
shadow
shadow

Prekladalne postaje

Uredi izdelek Uredi seznam slik Uredi priloge Uredi posebne kategorije Uredi atribute Uredi sorodne izdelke
 
Cena vsebuje DDV.

Z graditvijo regijskih deponij in postavitvijo centrov za ravnanje z odpadki, se povečujejo potrebe po racionalizaciji prevozov. V oddaljenih krajih se bodo postavljale prekladalne postaje, kjer se bodo odpadki zbirali, komprimirali in vozili na deponije ali centre za ravnanje z odpadki. S pomočjo postaj se bodo s pomočjo stiskalnic in polnjenja abrol kontejnerjev odpadki pripravili za transport. Prekladalna postaja deluje popolno avtomatsko in je proces računalniško voden: abrol kontejnerji, ki stojijo na posebnih vozičkih (3 do 8 kom), se pomikajo po tirnicah, se približajo avtomatski stiskalnici, v katero se vsujejo odpadki. Stiskalnica s pomočjo hidravličnih cilindrov kontejner pritrdi nase, ga potisni bat, napolni s potisno silo cca. 500 kN, ko je poln, mu zapre zadnjo odprtino, ga odklopi, potisne naprej po tirih, pripelje drugi kontejner v vrsti in postopek se ponovi. Polni abrol kontejnerji na vozičkih počakajo, da jih pobere vozilo za odvoz abrolov in odpelje na deponijo. PRETOVORNA POSTAJA Cilj pretovorne postaje je hitro, učinkovito praznenje in komprimiranje pripeljanih odpadkov. Odloženi odpadki potujejo skozi vsipni jašek v stacionarno stiskalnico, ki odpadke komprimira. Stisnjeni odpadki se zbirajo v zaprtih ABROL kontejnerjih.

1. Sistem tirnic Vozički, na katerih so ABROL kontejnerji se premikajo po paru tirnic. Na koncu tirnice je odbijač, ki bi preprečil nalet vozičkov z ABROL kontejnerji, če bi nastala napaka na elektronskem sistemu krmiljenja. Pred mehansko zaporo, ki jo zagotavlja odbijač, premikanje vozičkov na koncu tirnice ustavi že elektronski senzor.
2. Sistem vozičkov Vozički so med seboj pritrjeni z varjeno povezavo in tako tvorijo sistem vozičkov. Na prvem in zadnjem vozičku sta montirana elektromotorja, ki s seboj pomikata tudi vse ostale vozičke.
3. Kontejnerji ABROL kontejnerji velikosti od 25 m3 do 30 m3. Zunanje mere so prilagojene vozilom, ki jih ima kupec na razpolago. Kontejnerji so izdelani iz standardnih profilov in v skladu z DIN normami.
4. Vsipni jašek Vsipni jašek velikosti približno 17 m3 sprejme pripeljane odpadke iz komunalnega vozila in jih usmerja v stacionarno stiskalnico.
5. Stacionarna stiskalnica Specialna stacionarna stiskalnica potiska z veliko silo odpadke skozi odprtino v ABROL kontejner. Na sprednji strani ima stiskalnica montiran hidravlični cilinder, ki ob signalu polnosti zapre drsna vrata na kontejnerju.
6. Krmiljenje Krmilni sistem se nahaja na desni strani vsipnega jaška, ki avtomatsko krmili celoten sistem pretovorne postaje, in sicer: polnjenje kontejnerjev, ob signalu polnosti zapre hidravlični cilinder, pripenja in odpenja kontejner k stiskalnici, avtomatsko odpre spojne elemente, prestavlja vozičke po tirnicah levo ali desno, prevzame prazni kontejner, ga pripne in ponovno začne postopek polnjenja.
zemljevidLokacija izdelka: EKO LINE TRADE d.o.o., Škofja vas 40, Škofja vas pri Celju

Opcije nakupa:

cevelj Katero številko izbrati?
Opcije nakupa:
Velikost:
spacer

Prodajalec:
EKO LINE TRADE d.o.o.
Škofja vas 40
3211 Škofja vas pri Celju
  
Tel: 03 541 23 70
Email: info@ekolinetrade.si

shadow
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
shadow
Uredi nogo
shadow
spacer spacer spacer
Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev